Wednesday, 3 September 2014

我的股票投资组合~9月2曰 2014

八月份的股市很热闹,成交量突破历史新高76.69亿股,我也来凑一下热闹,给自己做个总结记录一下。

八月尾一片红彤彤的股市 Mega Sales 让我的组合纸上盈利惨不忍睹,大副下滑。虽然所持有的股票都交出不错的业绩报告,但是股价还是跟随大市下滑,股市就是这样变化无常,难以捉摸。

接着下来会逐步调整一下组合,以收息为主。希望2015年的每月平均股息收入可以达到RM1000。


投资组合
ECONBHD           +85.19
MATRIX              +114.75
PRTASCO            +20.19
TAMBUN            +281.18
UMWOG               +38.57
BARAKAH             -10.33
AMBANK                 -6.43
WEIDA                    -3.47

No comments:

Post a Comment